ЦентърБългарски институт по Египтология

Съвет на центъра

 

проф. Сергей Игнатов, д.н.

доц. д-р Теодор Леков

доц. д-р Емил Бузов

 

 

Международен консултативен съвет

 

проф. Маркхам Гелер (Университетски колеж, Лондон)

проф. Ричърд Паркинсън (Оксфордски университет)

проф. Антонио Панаино (Болонски университет)

проф. Андрей Вассоевич (Санктпетербургски университет)

проф. Галина Белова (Руски институт по египтология)