facebook

ЦентърБългарски институт по Египтология

Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет

kniga-e-buzov-2016-namalena_184x250_fit_478b24840a

Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет

Бузов, Емил. – София: Изток-Запад, 2016

Изследвания

Книгата описва ежедневието в Древен Египет. Авторът разглежда мястото на човека в социалната система на древноегипетското общество. Изследвана е ролята на царя, религията, икономиката и вярата в безсмъртието в живота на обитателите на Нилската долина. Изложението се базира на запазените до наши дни текстови свидетелства, многобройните артефакти, открити по време на археологически разкопки, и най-изразителните изображения от тази древна култура. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, които се интересуват от история и култура на Египет и древните общества.