facebook

ЦентърБългарски институт по Египтология

Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет

skritoto-znanie-t-lekov_184x250_fit_478b24840a

Скритото знание. Свещените книги на Древен Египет

Леков, Теодор. - София: Изток-Запад, 2004

Научни и учебни издания

Пълно описание и тълкуване на свещената традиция в Древния Египет, която включва от най-древните религиозни текстове на човечеството – Текстове на пирамидите до Книга на мъртвите и египетските магически текстове на гръко-римската епоха в Египет. Книгата е изследване на функциите и развитието и свещената книжнина в Египет. Отделено е място на редица аспекти на духовния живот в Древен Египет като магическата сила на словото, мит и ритуал, вярата в безсмъртието и др. Книгата е снабдена с многобройни черно-бели илюстрации и 64 страници с цветни фотографии.