facebook

ЦентърБългарски институт по Египтология

Мърдорстта на древните египтяни

madrostta-na-drevnite-egiptyani-s-ignatov_184x250_fit_478b24840a

Мърдорстта на древните египтяни

Игнатов, Сергей. - София: Изток-Запад, 2006

Научни и учебни издания

Книгата представлява превод на три древноегипетски произведения от т. нар. Класически период на древноегипетската история. Първото произведение, известно като "Синухе", е най-древният дворцов роман от човешката история. Претърпелият корабокрушение или "Островът на изобилието" е първообразът на приказките за "Синбад мореплавателя" и "Пътешествията на Одисей".