facebook

ЦентърБългарски институт по Египтология

Морфология на Класическия Египет (по данни на Ермитажен папирус 1115)

morfologia-na-klasicheskia-egipet-po-danni-na-ermitazhen-papirus-1115-sergej-ignatov_184x250_fit_478b24840a

Морфология на Класическия Египет (по данни на Ермитажен папирус 1115)

Игнатов, Сергей. - София: Издателство на Нов български университет, 2012

Научни и учебни издания

Монографията "Морфология на Класическия Египет" е първата подробна публикация на Ермитажен папирус 1115, съдържащ древноегипетската "Приказка за корабокрушенеца". Папирусът е представен дума по дума, ред по ред, с цялостна изворова база, подробен лексико-граматичен, исторически и културологичен коментар и в диалог с текстове от епохата на Класическия Египет.


"Приказка за корабокрушенеца" е езотерично съчинение, описващо срещата на човек с божество на предела на обитаемия свят, и представлява своеобразен конспект на основните идеи в картината на света на египтяните от Класическата епоха. Екстремните условия позволяват “образът на Египет” да бъде прецизиран, да бъде видян и изучен такъв, какъвто е бил в съзнанието и в сърцата на древните жители на Долината: Египет е небе върху земята, средоточие на сътворения свят и двери към вечността, място, където божественото битие се разгръща в пълнота.